WeChat ID: NewWorldHotels

New World Hotels and Resorts
WeChat Official Account

Theo dõi chúng tôi trên WeChatwechat-logo

Cách 1:

  1. Sử dụng trình quét Mã QR bên trong ứng dụng WeChat để quét mã QR
  2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang WeChat của New World Hotels and Resorts. Nhấn "Theo dõi".

Cách 2:

Tìm kiếm New World Hotels and Resorts WeChat ID: NewWorldHotels

Cách 3 (Dành cho thiết bị di động):

  1. Chụp màn hình mã QR
  2. Bên trong WeChat, khởi chạy chức năng "Quét mã QR"
  3. Chọn tùy chọn "Album" và chọn ảnh chụp màn hình bằng mã QR
  4. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang WeChat của New World Hotels and Resorts. Nhấn "Theo dõi".